วันที่ 03/10/2023
เชฟฟีลด์ชีลด์
รัฐเซาท์ออสเตรเลีย
07:00
แทสเมเนีย
Asian Games
อินเดีย
07:30
เนปาล
CHHATTISGARH MEN T20 CUP
ทีม Madhya Pradesh
10:30
Chhattisgarh Blue
EUROPEAN CRICKET CHAMPIONSHIP
เอสโทเนีย
16:30
เดนมาร์ก
Oman D20
Qurum Thunders
18:00
Bousher Busters
EUROPEAN CRICKET CHAMPIONSHIP
อิตาลี
19:00
สวีเดน
ICC World Twenty20 Qualifiers
แคนาดา
20:00
ปานามา
EUROPEAN CRICKET CHAMPIONSHIP
เซอร์เบีย
21:00
เอสโทเนีย
Oman D20
Darsait Titans D20
22:00
ทีม Ghubrah Giants
EUROPEAN CRICKET CHAMPIONSHIP
สวีเดน
23:30
เดนมาร์ก
วันที่ 04/10/2023
T20 Blaze Women
เบอร์มิวด้า
00:30
Cayman Islands